Spilleregler for de fynske serier

Serie 1 M/K

Kampafvikling

Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side. En spiller fra hver klub går ind i hver runde og spiller om hhv. 3, 2, 1 og 0 point, ligeledes spilles der om yderligere 2 point, som tilkendes det hold der har væltet flest kegler sammenlagt efter alle 4 runder. Dvs. et hold kan maksimalt opnå 14 point og minimalt 0 point. Hvis 2 spillere opnår det samme antal væltede kegler i en runde, gives der til begge spillere det højeste antal point, hvorved næste pointtal udgår. Ender 2,3 eller alle 4 hold på samme antal (flest) væltede kegler, sammenlagt, tildeles hvert hold med samme kegleantal de 2 ekstra point. Der foretages intet såfremt to hold slutter på samme point, når alle fire runder er færdigspillet.

Overordnet spilles der efter D.Ke.F.’s almene spilleregler.

Der spilles på de af FKU fastsatte baner. Skulle én bane under kamp gå i stykker og kan denne ikke repareres, ”skubber” man spilleren fra hold 4 i næste runde, spillerne fra hold 3 og 4 i næste runde igen osv. Dvs. altid nummermæssigt de ”laveste” rangerende hold til næste runde. Nummermæssigt menes der ikke placeringsmæssigt, men det nummer som holdet har i kampen. Pointfordelingen foretages dog stadig efter de oprindelige runder.

Offentliggørelse af startrækkefølge

FKU’s spilleudvalg har bestemt, at hvert hold senest 15 min. før kampstart skal aflevere holdopstilling (inkl. reservenavn) til hjemmeholdets holdleder. Denne sørger for at indskrive navnene i rigtig rækkefølge på scoringssedlen. De enkelte klubber sørger selv for kopi. At man inden kampen skal fastlægge sin spillerrækkefølge skyldes, at man i disse ”pokallignende” kampe i højere grad kan udnytte omrokeringer i spillerrækkefølgen. Rækkefølgen skal følges, medmindre væsentlige grunde ligger til grund (FKU beslutning). Jourhavende ved kampene vil være hjemmeholdets holdleder. 5 prøveslag på startbanen – også til reserven!

Startrækkefølge

Hjemmeholdet starter i første runde altid på laveste banenummer (eks. bane 1), næste hold i rækkefølgen (se eksempel på næste side) på bane 2 osv. I anden runde starter spiller nr.2 på den bane, hvor holdkammeraten sluttede. Følgende startrækkefølge skal altid følges:

Bane. 1: Bane. 2: Bane. 3: Bane. 4:
1.runde 1 2 3 4
2.runde 2 3 4 1
3.runde 3 4 1 2
4.runde 4 1 2 3

 

Ansvarshavende for hjemmeholdet sørger for slagsedler til alle fire hold, som udfyldes med navn og klub af holdet selv. De enkelte holdledere har ansvaret for at slagsedlen ligger ved skrivepulten, når spilleren går på banen.

Turneringen

Der spilles i alt 17 runder. Der vil i hver runde være 2 oversiddende hold. Hvert hold kommer til at spille i alt 12 kampe i én sæson. Når turneringen er færdigspillet, vil vinderen være berettiget til oprykning til 2. Division Vest og de 2 lavest placerede hold vil rykke ned i serie 2.

Resultatformidling

FKU har sørget for scoringssedler (hold) til serie 1 m/k, som skal benyttes. Hjemmeholdets holdleder har ansvaret for, at resultatet senest 3 timer efter afslutning af kampen bliver indtastet via skemaet, som der findes link til på forsiden af FKU’s hjemmeside: www.fkukegler.dk Dette af hensyn til den videre resultatformidling. Derudover skal man i FKU’s postkasser aflevere en kopi af scoringssedlen.

Flytning af kamp

Da fire hold er involveret i alle kampe, vil flytning af kamp være mere problematisk end tidligere. Dog kan en flytning ske, hvis alle fire hold indvilger i at flytte kampen. Dog må kampen ikke flyttes til før en tidligere runde eller til efter en senere runde. Derudover gælder de almindelige procedurer for flytning af kampe i fynske serier. Hjemmeholdets holdleder/spilleudvalgsformand har det overordnede ansvar for formidling af evt. flyttet kampdato og tidspunkt. FKU anmoder dog om, at man så vidt muligt fastholder oprindelig kampdato og spilletidspunkt.

Serie 2 M/K

Der spilles efter nedenfor beskrevne betingelser og efter D.Ke.F.’s almene spilleregler.

Der spilles 9 runder af 1 dag. 3 runder afvikles i Middelfart, 3 runder afvikles i Odense og 3 runder afvikles i Nyborg. Der afvikles, så vidt det er muligt, 5 runder i efteråret og 4 runder i foråret – gerne således at der er ca. 1 runde pr. måned hvis dette lader sig gøre. Men dette afhænger af turneringskalenderen. Hvilken by der har første runde, anden runde osv. er op til FKU’s spilleudvalg. Runderne afvikles således at der spilles 120 slag pr. runde over 4 baner, med 30 slag på hver bane, 15 i venstre og 15 i højre. Turneringen afvikles individuelt. Dvs. at det er den enkelte spillers resultat der tæller for personen selv. Man spiller med licens fra unionen og spilleren deltager som klubspiller. Der er fri tilmelding for alle spillere med licens, dog skal man på forhånd tilmeldes deltagelse i serien hos FKU’s spilleudvalg. Deltagelse koster 150,- pr. deltager for en hel sæson. Tilmelding af deltagere (navne) fra klubberne, skal ske senest 14 dage før afvikling af den enkelte runde. Starttider til hver runde, vil blive offentliggjort senest 7 dage før afviklingen af runden. Tilmelding til de enkelte runder skal foregå via FKU’s hjemmeside, hvor der ligger et tilmeldingsskema.

Når alle 9 runder er afviklet, findes der en samlet vinder af FKU’s individuelle rangliste match. Man skal som minimum have deltaget i 6 hele runder, og have et tællende resultat fra hvert spillested, for at kunne komme i betragtning som samlet vinder (dette svarer til 6×120 slag). For de deltagere der har spillet 7, 8 eller 9 runder, vil det være muligt at trække den ene eller de 2 eller 3 dårligste runder fra, så de i alt har 6 tællende runder (svarende til 6×120 slag).

Der vil være præmie til nr. 1 (pokal og medalje), nr. 2 (medalje) og nr. 3 (medalje). I forbindelse med afviklingen af FKU’s individuelle rangliste match vil der blive afviklet en hold turnering (serie 2 for hold). Her vil resultaterne i forbindelse med afslutningen af FKU’s individuelle rangliste match fra de 4 bedst placerede spillere fra hver klub blive lagt sammen og være tællende, for den klub som spilleren deltager for. Der vil være præmie til det bedste hold (pokal og medalje).

Resultatformidling

FKU vil sørge for min. 1 jourhavende er til stede ved hver runde. Denne person vil sørge afvikling af runden og resultatformidling.

Flytning af runde

Foretages kun i yderste nødstilfælde, og kun af FKU’s spilleudvalg. Information til klubberne vil blive offentliggjort hurtigst muligt, hvis en runde skulle blive flyttet.

Juniorer

Der spilles efter nedenfor beskrevne betingelser og efter D.Ke.F.’s almene spilleregler. Aldersgrænsen for ungdomsspillere er følgende:

  • Stor kugle 10-18 år
  • Lille kugle 8-18 år

Der spilles 6 runder af 1 dag. 2 runder afvikles i Middelfart, 2 runder afvikles i Odense og 2 runder afvikles i Nyborg (Nyborg kan evt. afvikles over 2 dage afhængig af tilmeldingerne). Der afvikles 3 runder i efteråret med 1 runde i Middelfart, 1 runde i Odense og 1 runde i Nyborg, og igen 3 runder i foråret med 1 runde i Middelfart, 1 runde i Odense og 1 runde i Nyborg – gerne således at der er 1 runde i september, 1 runde i oktober osv. Men dette afhænger af turneringskalenderen. Hvilken by der har første runde, anden runde osv. er op til FKU’s spilleudvalg. Runderne afvikles således at der spilles 120 slag pr. runde, 30 slag på hver bane, med 15 slag i venstre og 15 slag i højre. Turneringen afvikles individuelt. Dvs. at det er den enkelte spillers resultat der tæller for personen selv. Man spiller med licens fra unionen og spilleren deltager som klubspiller. Der er fri tilmelding for alle ungdomsspillere med licens. Dog skal der ske tilmelding af deltagere fra klubberne senest 14 dage før afvikling af den enkelte runde. Starttider til hver runde vil være klubberne i hænde senest 7 dage før afviklingen af runden. Der laves 2 puljer: 1 pulje for små kugler (drenge og piger deltager på lige fod) 1 pulje for store kugler (drenge og piger deltager på lige fod)

Der vil være en begrænsning af antal deltagere fra hver klub, som følgende: 10 spiller med små kugler og 10 spillere med store kugler fra Middelfart 10 spiller med små kugler og 10 spillere med store kugler fra Odense 10 spiller med små kugler og 10 spillere med store kugler fra Nyborg I tilfælde af at den enkelte klub, ikke kan benytte sig af alle de tildelte pladser, kan disse pladser gives til andre klubber, så de får mulighed for at deltage med mere end de tilladte 10 spillere med store kugler og 10 spillere med små kugler. Det er kun muligt at give pladser mellem klubberne for store kugler til store kugler og små kugler til små kugler. Dvs. hvis den ene klub kun stiller med 8 deltagere med store kugler, kan en anden klub ikke udtage yderligere 2 spillere med små kugler, men kun 2 spillere med store kugler. Så max antal deltagere for store kugler pr. runde er 30 og max antal deltagere med små kugler pr. runde er 30. Klubberne vil ved tilmelding skulle udfylde et skema med de 10 spillere, der skal deltage med henholdsvis store og små kugler og kan derefter udfylde et sekundært skema, med de spillere der ønsker at deltage, såfremt der er ledige pladser.

Når alle 6 runder er afviklet, findes der en samlet vinder af FKU’s individuelle rangliste match. Man skal som minimum have deltaget i 4 hele runder, og have et tællende resultat fra hvert spillested, for at kunne komme i betragtning som samlet vinder (dette svarer til 4×120 slag). For de deltagere der har spillet 5 eller 6 runder, vil det være muligt at trække den ene eller de 2 dårligste runder fra, så de i alt har 4 tællende runder (svarende til 4×120 slag). Der vil være præmie til nr. 1 (pokal og medalje), nr. 2 (medalje) og nr. 3 (medalje) for store kugler og præmie til nr. 1(pokal og medalje), nr. 2 (medalje) og nr. 3 (medalje) for små kugler. I forbindelse med afviklingen af FKU’s individuelle rangliste match vil der blive afviklet en hold turnering (FM for hold). Her vil resultaterne i forbindelse med afslutningen af FKU’s individuelle rangliste match fra de 4 bedst placerede spillere fra hver klub blive lagt sammen og være tællende, for den klub som spilleren deltager for. Der vil være præmie til det bedste hold (pokal og medalje).,

Flytning af kamp (serie 1)

Ønskes der flytning af en kamp, skal flytteformular fra alle 4 klubber være FKU’s spilleudvalg i hænde senest fredag før kampdagen. Ønsker en klub at flytte en kamp, der spilles i Middelfart, skal denne klub betale baneleje, når kampen spilles. Ingen kampe må spilles på andre tidspunkter, end de i programmet fastsatte (også divisionskampe) uden tilladelse fra FKU’s spilleudvalg.

Udebliver et hold er kampen tabt for dette hold, og klubben idømmes en bod til FKU på 300 kr. Kampen skal spilles med det fremmødte antal spillere.

Bliver en klub nødsaget til at trække et hold fra turneringen, inden turneringsstart, skal dette meddeles FKU´s spilleudvalg senest 2 dage før turneringsstart.

Op- og nedrykning

Der er automatisk op- og nedrykning af 2 hold i de fynske serier, dog kan kun vinderne af serie 1 M/K rykke op i 2.division Vest. I tilfælde af nedrykning fra divisionen nedrykkes holdet til Serie 1. Rykker to hold ned fra divisionen til den fynske Serie 1, vil der blive foretaget ekstraordinær nedrykning. Rykker ingen fynske hold ned fra divisionen, vil der blive foretaget ekstraordinær oprykning mellem de fynske serier.

Turneringsholdet skal først navngives på kampdagen.
Mindst 2 af holdets spillere skal være spilleklar 15 min. før det fastsatte tidspunkt. Før turneringsstart betales startpenge for holdene til og med den 31.december. I Januar betales der startpenge for resten af sæsonen. Kampe skal starte på det fastsatte tidspunkt og afvikles uden ophold. Hver spiller (inkl. reserven) har 5 prøveslag, som markeres med 5 X´er på slagsedlen.

FKU’s seriehold har følgende hjemmebaner.
Middelfart klubber har baner i Lillebæltshallen.
Odense klubber har baner på Søhusskolen.
Nyborg klubber har baner på Skovparkskolen

Fortræning på kampbanerne er ikke tilladt samme dag. Andre ledige baner må benyttes til opvarmning. En spiller kan kun deltage på et hold samme dag.

Efter en turneringskamp indsendes en scoringsliste til FKU’s spilleudvalg. Denne scoringsliste skal være udfyldt med alle holds navne, licensnumre og resultater samt være underskrevet af alle holdledere. Scoringslisten er afgørende for kampens resultat. Der indsendes en scoringsliste fra alle hjemmekampe med fynsk deltagelse (postkasserne), altså både fra serierne og divisionskampene. Scoringslisten skal være FKU’s spilleudvalg i hænde senest mandag efter den weekend kampen spilles.

Alle resultater fra serie 1 indberettes til FKU, via FKU’s hjemmeside, ved hjælp af skemaet, der er link til på forsiden.

www.fku-kegler.dk

Flyttede kampe skal være afviklet senest en måned efter det oprindelige tidspunkt. FKU’s spilleudvalg kan diktere spilletidspunktet, hvis de implicerede klubber ikke kan blive enige. I øvrigt er FKU’s og D.Ke.F.’s love og spilleregler gældende.

Ved ungdommens runder vil der være jourhavende fra FKU til stede, som vil stå for afvikling og resultatbehandling.