FKU Bestyrelse (Under rekonstruktion)

Formand
Svend Jørgensen
Blommehaven 19
5350 Rynkeby
Tlf: 65 39 18 78 / 20 97 78 47
E-mail: dsj@dbmail.dk
Næstformand/Best.medlem
Kasserer Sekretær
Daniel Altenburg
Høstblomsten 2
5270 Odense N
Tlf: 26 80 91 01
E-mail: daltenburg138@gmail.com
Spilleudvalgsformand
Morten Ottosen
Skt. Klemens Vej 36
5260 Odense S
Tlf: 28 45 69 09
E-mail: mortenottosen@live.dk
Ungdomsudvalgsformand
Charlotte Schmidt
Østervej 3
5540 Ullerslev
Tlf: 65 35 37 64 / 21 92 34 41
E-mail: cc-schmidt@webspeed.dk
Best.medlem (PR&Nyheder)
Erik Jensen
Søballevej 31
5270 Odense N
Tlf: 27 44 28 92
E-mail: erkj@mail.dk
Kursusudvalgsformand
Johnny Holdt
Skalkendrupvej 8
5800 Nyborg
Tlf: 65 36 15 65 / 50 93 27 03
E-mail: tj.holdt@hotmail.dk
Best.medlem
Birte Rasmussen
Allingtonvænget 46
5270 Odense N
Tlf: 66 18 85 06 / 25 83 15 30
E-mail: lilleb@cdnet.dk